Amway business Rotating Header Image

Okultní literatura v Amway II. (Setzer)

V tomto článku se seznámíme s problémy, které bude mít člověk, který přijme okultní nauky obsažené ve vzdělávacím systému Setzer. Řekneme si více o Romanovi Hassmannovi a uvedu nějaké příklady z okultních nauk, abyste přímo věděli, jak se Amwayjáci učí vydělávat peníze a čemu se říká osobní rozvoj.

Pokud budete praktikovat okultní nauky, připravte se na to, že budeme mít v životě problémy, o kterých Vám dopředu nikdo z propagátorů neřekne.

Jaké problémy Vás mohou potkat?

– prokletí v oblasti peněz, vztahů, zdraví
– problémy s myslí (kontrolovaná vůle, citlivost na myšlenky, dávání myšlenkám váhu (upínání se na ně → žití mimo realitu))
– generační prokletí (viz Bible, link v odkazy)
– sklony k sebevraždě (Já jsem například nemohl stát u metra, protože mě to táhlo k tomu, abych skočil do kolejí a co jsem četl, tak to tak mělo více lidí zapletených do okultismu.)
– můžete skončit mrtví
– můžete si ničit život na základě kontroly mysli, protože po přijetí těch nauk už nebudete normálně přemýšlet a budete myslet v různých myšlenkových vzorech, změníte pohled na realitu (vedou Vás k tomu) a o svobodnou vůli přijdete
– nevděčnost (podle nauk si vše přitáhnete sami pomocí své mysli)
– prokletí může padnout i na lidi kolem Vás
– přijití o život věčný – což je ta největší cena, kterou můžete zaplatit, pokud nepřijmete Ježíše Krista
– ztratíte schopnost volně přemýšlet
– budete se vymezovat co si máte a nemá myslet
– ztráta citu k lidem, stanete se chladnými vůči druhým
– problémy s pamětí, učením a jazyky

U Amwayjáků vidím obrovské nebezpečí v tom, že tyhle nauky mohou přijímat jenom kvůli brainwashingu → vyřadí jejich vlastní uvažování a přijmou tyhle lži jenom díky tomu, že to řekla nějaká autorita, ignorace kritiky a love bombarding! Takhle jsem to měl já.

Napsal jsem pouze problémy. Mocnosti, které za tím stojí, Vám samozřejmě mohou splnit svá přání, ale je to něco za něco, což Vám nikdo z guruů neříká. Můj osobní názor je, že pokud pro mocnosti nebudete tolik výhodní, tak Vás budou ničit, ale Vy sami si budete myslet, že jste to Vy, co si za všechno může, což Vám ty nauky říkají!

Většinu výše uvedených problémů rozeberu v dalším článku, kde Vám povím moje zkušenosti s okultními naukami.

Roman Hassmann stojí za cestazapravdou.cz a někdo si může myslet, že je křesťan. Může se stát, že Vás někdo pozve po semináři na bohoslužbu, která je samozřejmě nepovinná.

Roman Hassmann není křesťan, protože praktikuje okultní nauky atd. Často si jeho doporučené knihy vytahují verše z Bible s cílem získat bohaství, zdraví atd. Například kniha, kterou zmiňuje u J. V. Čmolíka, Síla pozitivního myšlení od Peale má okultní pozadí!

Na videu s J. V.Č. říká, že Peale byl kazatelem, což je pravda. Tento pán šířil nauky z čarodějnictví do církve. Proto si vše ve vlastním zájmu ověřujte v Bibli!

Často se můžete setkat s pojmy jako je moderní psychologie. Magie je o psychologii a málo kdo ví, že někteří významní psychologové se zabývali, nebo praktikovali okultní nauky! Jedná se například o Zikmunda Freuda a C. Junga.

Okultních nauk je spousta a každá z nich se liší v tom, v jakým způsobem dochází ke splnění snů, přání, problémů v životě jedinců. Některé nauky vše připisují vesmíru (universe), podvědomí, nekonečné inteligenci, přírodnímu zákonu fungování myšlenek, síly mozku atd.

Jedná se samozřejmě o nesmysly, proč si myslíte, že tomu musíte věřit? Oni tyhle nauky prezentují jako fakt, ale pak říkají, že tomu musíte věřit… Takhle na sebe berete prokletí, pokud věříte pověrám…

Síla pozitivního myšlení – Peale (Setzer)

Autor píše příběhy lidí, kteří díky změně svého myšlení dosáhli věcí, co chtěli. Tuším, že doporučuje i techniky vizualizace s cílem změnit realitu. Bude tahat věci z Bible a vykládat to podle sebe stejně jako to dělá Murphy. Oba dva odkazují na vyšší sílu, podvědomí, které plní sny.

Cesta k vnitřnímu a hmotnému bohatství – Murphy (Setzer)

V Murphy v knize uvádí příběhy lidí, kteří si například napsali na papír to, po čem touží, že se jim to splnilo. V jednom případu, co si pamatuji si, vytáhl verš z Bible, konkrétně z Matoušova evangelia.

Jestli si to správně pamatuji, tak jsem si kdysi psal na papír verš „ A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.“
Autor doporučuje si výše zmíněný verš napsat navrch papíru a k tomu cíl, jaké chceme a který si máme přečíst ve stylu ,,Děkuji za nádherný nový dům ..“ a nakonec si napsat „Všechno se mi právě teď plní a přijímám to.“
Myslím si, že tohle si máte číst 2x denně (ráno, večer).

Uvedený verš je samozřejmě vytržený, a proto si přečtěte, jaký je celý význam.

Matoušovo evangelium 6,25-29:

25 Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26 Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

27 Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?

28 A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou

29 a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.

Sami vidíte, že Ježíš se baví o tom, že si nemáme dělat starosti, protože Bohu na nás záleží a ne to, že máme vkládat důvěru do podvědomí, vyšší síly → zkrátka v sebe a ještě si to číst.

Podobných autorů, co si vytahují verše z Bible, je mnoho.

Často si lidé zapletení do okultismu myslí, že dělají to, co dělal Ježíš. Jenže Ježíš nebyl pouze člověk, byl to Bůh v lidském těle.

Jan 14,6-11 – „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!“

Jan 11,25 – „Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky.

Matouš 16, 15-16 – „A za koho mě máte vy?“ zeptal se. „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ odpověděl mu Šimon Petr.

Jan 6,40 – Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.

Jan 10,30 Já a Otec jsme jedno.

Židům 1,8 O Synovi však: Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království.

Co učí Zákon přitažlivosti, podvědomí, afirmace a síla mysli, které najdete v Setzer?

– knihy: Moc podvědomí (Murphy), Programování podvědomí (Hassmann), Zákon rezonance (Pierre Franckh), Klíč k životu podle Zákona přitažlivosti (Jack Canfield, D.D. Watkinsová)

„Přitahujeme věci, po kterých toužíme nebo kterých se obáváme.
Zákon přitažlivosti je neutrální a nerozlišuje, zda vysíláte pozitivní nebo negativní energii, prostě jen reaguje na to, co vyšlete.Kdykoliv něčemu věnujete pozornost, Vesmír vám to znásobené vrátí.“

„Afirmace jsou vnitřně vyslovené myšlenky, touhy a přesvědčení, kterými měníme chod událostí ve svůj prospěch či neprospěch.“

Co si máte například číst:

Jsem vděčný za své příjmy a za hojnost, které se mi dostává. Peníze se ke mně hrnou ze všech stran, z různých zdrojů a v ohromném množství. Žiji v luxusu a nadbytku! Nyní se ke mně dostává částka 100 000,- Kč, děkuji za to. Moje podvědomí právě přitahuje dívku mých snů…

Toto je pro některé lidi osobní rozvoj..

Roman Hassmann na jednom semináři říkal, že dosáhl 21%, protože si to napsal. Musel to mít prý napsané, jinak by toho nedosáhl. Tuším, že se jedná o seminář z Havířova.

Za mě doporučoval si napsat na papír, jaký chceme mít charakter a číst si to. Normální člověk změní na základě své svobodné vůle své myšlení → chování, ale Roman Hassmann a další okultisté si to musí napsat.

Vidíte, jak má zotročenou mysl? Na podobné otročině jsou postavené afirmace, kde si musí číst pozitivní výroky, abyste přeprogramovali ty negativní. Problém je, pokud to akceptujete = musíte tomu 100% věřit, to znamená, že musíte i akceptovat, že tak fungujete! Později můžete mít obrovské problémy s myslí, protože se to nabalí na další věci o kterých se nemluví a vy budete akceptovat věci, co byste předtím v životě neakceptovali.

Dalším doporučeným autorem v Setzer je Napoleon Hill. Málo kdo ví, že tento autor knihy Myšlením k bohatství měl sám finanční problémy…

Zdroje k nastudování:

Pokud potřebujete pomoct s angličtinou, využijte prosím překladač od Google, který Vám přeloží i celé stránky.

http://www.warriorforum.com/mind-warriors/992115-napoleon-hill-broke.html

http://ehrati-occultbooks.blogspot.cz/2010/05/joseph-murphy-power-of-your.html

http://lavistachurchofchrist.org/LVanswers/2007/04-21b.htm – Is the book The Power of Your Subconscious Mind, by Joseph Murphy, Christian? Na tuto knihu odkazuje R. Hassmann na CD Programování podvědomí.

http://www.biblenet.cz/app/bible/passage?passagePath.path=matous%206,24-34

http://www.ministeringdeliverance.com/generational_curses.php

http://www.letusreason.org/Poptea2.htm – Power of positive thinking – Peale – occult

http://christiantrumpetsounding.com/Occ%20Inv/Occult%20Invasion%204.htm – Occult – Peale

http://www.excommunicate.com/psychology-and-its-occult-influences/#axzz4IvWUJjXb – Psychology and its occult influences (Jung, Freund, Ferenczi)

https://sites.google.com/site/nejotazky/david-hunt/svod-krestanstvi – doporučuji pro křesťany, více se zabývá čarodějnictvím v církvi

http://www.biblicalcatholic.com/apologetics/p95.htm – Peale – Hill – Nightingal – occult

http://odkrytepravdy.cz/kletba-prokleti-uhranuti

htttp://odkrytepravdy.cz/past-pozitivniho-mysleni

http://odkryte-lzi-v-okultizmu/vstupni-brana-vizualizace/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *